ایرانیان خارج از کشور

مسائل مربوط به ازدواج و طلاق ایرانیان خارج از کشور

هموطنان مقیم خارج از کشور در مورد امور مربوط به ازدواج و طلاق خود تابع قوانین داخل ایران هستند و بنابراین می بایستی هز انچه را که در ایران پذیرفته و اجرا میشود را رعایت نمایند اما درباره تشریفات ثبت ازدواج و طلاق ، تابع کشور محل تنظیم سند هستند.

ویژگان موسسه ای مطمئن برای انجام امور ایرانیان خارج از کشور

مسائل-مربوط-به-طلاق-ایرانیان-خارج-از-کشور

هموطنان خارج از کشور نیز در برخورد با مسائل مربوط به ازدواج و طلاق خود باید تابع قوانین داخلی کشور باشند یعنی هر آنچه که قوانین داخل ایران می باشد در مورد آنها هم صدق میکند مثلا اگر پسر و دختر ایرانی درخارج از کشور قصد ازدواج دارند باید مقررات مربوط به ازدواج را که در قانون مدنی ایران آمده رعایت کنند یعنی اینکه دختر خانم باید اجازه نامه رسمی از پدر خود را داشته باشد مگر اینکه ازدواج بار اول او نباشد..

البته کاملا مشخص است که در مورد اینکه سند ازدواج و یا طلاق چگونه تنظیم شود تابع قوانین همان کشوری خواهند بود که این موارد در آنجا به ثبت میرسد هر چند که از نظر قانونی الزامی مثلا برای ثبت ازدواج دو فرد ایرانی مقیم خارج از کشور در سفارت وجود نداد اما این توصیه میشود تا برای جلوگیری از هر گونه مشکلی در آینده اینگونه موارد را در نمایندگی های خارج از کشور نیز ثبت نمایند .

در مورد ازدواج به تازگی قانونی به ثبت رسیده است که فرزند حاصل از ازدواج خانمهای ایرانی ایرانی با مردان خارجی نیز به رسمیت شناخته شده است و بر خلاف روال گذشته این فرزندان نیز ایرانی شناخته میشوند .

به یاد داشه باشیم که هرگونه سند ازدواجی که در خارج از کشور تنظیم شده باشد، اما به ثبت سفارت نرسیده باشد در ایران هم به رسمیت شناخته نخواهد شد و قابلیت اجرایی ندارد، بنابراین به طور مثال فرزندان حاصل از اینگونه ازدواجها نیز به عنوان وارث شناخته نمی شوند.

در مورد مسائل طلاق شرایط و ریزه کاریهای بسیاری وجود دارد و با توجه به اینکه درخواست طلاق از طرف خانم باشد یا آقا و یا اینکه نوع طلاق به چه صورت باشد توافقی ، غیابی و ... شرایط رسیدگی به آن کاملا متفاوت خواهد که بر همین اساس موسسه ویژگـــان ؛ با جداسازی مسائل مربوط به این دو واقعه جزییات مرتبط با هر کدام را در بخشهای کاملا اختصاصی ارائه نموده است .

انجام امور ملکی ایرانیان خارج از کشور

ازدواج ایرانیان خارج از کشور : شرایط انواع ازدواج ها در خارج از کشور و چگونگی ثبت آن در نمایندگی ها | ورود به صفحه اختصاصی ...

انجام امور دانشجویی ایرانیان خارج از کشور

طلاق ایرانیان خارج از کشور : شرایط انواع طلاق ها و چگونگی پیگیری تمام مسائل حقوقی مربوط به آن | ورود به صفحه اختصاصی ...